.st0{fill:#FFFFFF;}

Constructor University 

Nga  admin

Rreth Universitetit:

Constructor University është një universitet privat, I akredituar nga shteti gjerman, me konvikt që ofron standartet më të larta të hulumtimit dhe mësimdhënies në gjuhën Angleze. Me një ambjent ndërkombëtar dhe ndërkulturor, ai i pajis studentët me kualifikimet kryesore të nevojshme për një karrierë të suksesshme akademike dhe profesionale. Universiteti eshte themeluar ne vitin 2001 me suportin e Free Hanseatic City of Bremen, University of Bremen, dhe Rice University, Houston, Texas. Ne vitin 2022, universiteti u riemerua nga Jacobs University në Constructor University.

Aktualisht ne Constructor studiojne mbi 1600 studentë në programet Bachelor, master dhe programet e doktoraturës. Universiteti ka 15 programe bachelor, 5 programe master dher 3 programe doktorature te ofruar ne gjuhen angleze. Constructor University gjithashtu  ofron nje program shume te mire pergatitior, per te gjithe studentet qe hasin veshtiresi ne komunikimin e gjuhes angleze si edhe deshirojne te pergatiten per nje pranim te sigurte ne universitet. Programi ofron mundesi orientimi dhe specializimi ne degen e inxhinierise dhe shkencave kompjuterike, shkencave natyrore, sociale, ekonomi dhe menaxhim. Krahas komponentit akademik, kurset dhe seminaret e krijuara posaçerisht per Vitin Pergatitor, keshillojne dhe orientojne studentet drejt hapave te pare te karrieres.

Akomodim: Akomodimi ofrohet nga shkolla dhe ndodhet brenda kampusit universitar. Në dispozicion të studentëve dhe mësuesve është palestra dhe salla sportive, kinemaja, kafeneja, dyqanet, salla koncerteve dhe disa klube studentore.

Bursa: Universiteti ofron shumë bursa, duke përfshirë studentët e vitit të parë, si dhe MSc. Ato jepen në varësi të performancës akademike, motivimit të studentëve dhe degës në të cilën studiojnë.

Programet Bachelor:

 • Industrial Engineering & Management (BSc)
 • Mathematics (BSc)
 • Computer Science (BSc)
 • Computer Science and Software Engineering (BSc) – Online Program
 • Electrical and Computer Engineering (BSc)
 • Robotics and Intelligent Systems (BSc)
 • Biochemistry and Cell Biology (BSc)
 • Chemistry and Biotechnology (BSc)
 • Medicinal Chemistry and Chemical Biology (BSc)
 • Earth and Environmental Sciences (BSc) (until Fall 2022)
 • Earth Sciences and Sustainable Management of Environmental Resources (BSc) (start Fall 2023)
 • Physics (BSc)
 • Global Economics and Management (BA)
 •  Management, Decisions and Data Analytics (BSc)
 •  International Business Administration (BA)
 •  Society, Media and Politics (BA)
 • International Relations: Politics and History (BA)
 • Integrated Social and Cognitive Psychology (BSc)

Programet Master:

 • Data Engineering
 • Computational Life Science
 • Supply Chain Engineering and Management
 • Materials Science and Nanotechnology
 • International Relations: Global Governance and Social Theory
 • Finance and Management
 • Intelligent Mobile Systems
 • Computer Science
 • Electrical and Computer Engineering
 • Biochemistry and Biophysics
 • Robotics
 • Geosciences and Remote Sensing
Pjesëmarrës të ngjashëm:

Regjistrohuni për të marrë njoftime në të ardhmen

>